DSV Play manual - svenska

DSV Play är en videotjänst för att hantera och distribuera inspelat videomaterial.

Manualen kommer löpande att utökas och/eller uppdateras i samband med att nya funktioner implementeras.

För support du inte kan hitta i användarmanualen kan du kontakta utvecklarna av DSV Play på e-postadressen: play-admin@dsv.su.se.